čV tomto článku se podíváme na SWIFT a tomu, jak konkrétně tato instituce usnadňuje zahraniční platební styk. K tomu aby úspěšně proběhla zahraniční platba logicky potřebujeme 2 věci.

 • Abychom informaci o platebním příkazu dostala od banky plátce k bance příjemce (zajišťuje SWIFT)
 • Aby došlo ke zůčtování transakce mezi účty plátce a příjemce peněz (zajišťují banky napřímo nebo přes zúčtovací centra)

Vyřízení zahraniční platby – rozumějte zkomunikování a zúčtování transakce mezi bankami je poměrně náročná logistická operace. To je také důvod proč jsou zahraniční transakce zatíženy vyššími poplatky. Proč?

Co je to SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je společnost vlastněná jednotlivými členy společenství – bankami nebo korporacemi (například burzovními společnostmi, obchodníky s cennými papíry, atp). Veškeré zdroje (vlastní kapitál/případné zisky) jsou zpětně investovány zpátky do rozvoje a inovací. Je zodpovědná za zprostředkování zahraničního platebního styku. Neznamená to, že přes tuto společnost tečou peníze, ale ono zprostředkování plateb funguje na zákadě posílání zpráv přes zabezpečenou platformu což je pro úspěšné dokončení platby klíčové.

Swift je komunikační systém, který umožňuje posílání platebních instrukcí formou zpráv, není to zúčtovací (celaringový) systém

BIC – Bank identifier code – identifikátor člena

Jednotliví členové jsou do tohoto systému přeposílání zpráv zahrnuti tak, že dostanou svůj identifikátor, tzv. BIC (The Bank Identifier Code). Kód má 11 znaků:

 • 4 znaky: kód instituce (Např. fio banka FIOZ)
 • Další 2 znaky: kód země (CZ pro českou republiku)
 • Další 2 znaky: kód lokace nebo města sídla (PP – Praha)
 • Poslední 3 znaky jsou volitelné. Banky je většinou používají pro rozlišení svých poboček

SWIFT má aktuálně cca 11 000 členů ve více než 200 zemích. Za členství ve společenství platí členové jednorázový poplatek při vstupu, dále ještě roční poplatky za členství a také je účtován poplatek za každou SWITF zprávu zvlášť, ta je často přenesena na koncového zákazníka (vás).

Výhody zapojení do SWIFT

Výhodou zapojení do tohoto systému je to, že veškeré platební instrukce, která vy jako zákazník zadáte, SWIFT zprocesuje plně automaticky

 • V Internet banking zadáte zahraniční platbu a autorizujete ji
 • Vaše banka automaticky (přes api) posílá SWIFT zprávu do banky příjemce (pakliže je členem SWIFT)
 • Dojde k vyúčtování transakce mezi účty (bankami)

Nikdo nemusí nikam volat, psát, zadávat ručně. Vše proběhne automaticky, což je značně nákadově efektivní a je to hlavním argumentem členství. Některé nestandardní transakce mohou podléhat dalšímu prověřování (opatření proti praní šipnavých peněz, sankční seznamy, blacklisty, apod) což probíhá jak na úrovni banky, ale i SWIFTu jako takového.

Navíc SWIFT poskytuje řadu dalších služeb.

 • Napojení na další aplikace které pomáhají zautomatizovat platební styk (burzy, forex)
 • Reporting transakcí
 • Služby související s opatřením proti praní špinavých peněz – pomoc při odhalování podezřelých transakcí atd, prověření transakcí a subjektů kteří v nich figurují

Kromě SWIFT existují i jiné, méně významné, platební systémy, které jsou ale spíše lokálního charakteru (jejich členové tvoří např. nějaký zájmový nebo geografický celek).

Posílání zahraničních platebních instrukcí přes SWIFT je dominantní a nákladově nejefektivnější způsob jak zahraniční transakce ve velkém množství vykonávat.

Zúčtování zahraniční platby (Nostro/Loro účty)

SWIFT zajišťuje, aby se dostal platební příkaz z banky plátce do banky příjemce. V momentě, kdy do banky příjemce dorazí platební instrukce, tak se platba zúčtuje. Je dobré si uvědomit, že pro to aby byl platební styk co nejefektivnější, tak mají velké banky mezi sebou otevřeny své účty. Těm se říká Nostro a Loro účty.

 • Nostro účet – jedná se o účet, který má moje banka u jiné banky
 • Loro účet – účet která má cizí banka u mojí banky

Výhoda těchto účtů je zřejmá. Aby nemuselo docházet k přeposílání peněz při každé transakci mezi bankami plátce a příjemce, tak dochází pouze ke zúčtování transakce mezi Nostro/Loro účty a účtem příjemce/plátce a vše se děje jen v rámci 1 banky. Pokud banka příjemce a plátce mezi sebou tyto účty otevřeny nemá, je transakce vypořádána ještě jiným způsobem (viz. dále).

Jak funguje SWIFT – příklad

Dejme tomu že posílám 5 000 USD ze svého účtu u České spořitelny do Bank of America. A dejme tomu, že obě banky mají mezi sebou zřízeny Nostro a Loro účty (v reálu to nevím)

 1. Zadám do svého IB platební příkaz
 2. ČS jako člen SWIFTu posílá zprávu do Bank of America
 3. ČS odečte 5000 USD z mého účtu u České spořitelny
 4. ČS přičte 5000 USD na Loro účet Bank of America u České spořitelny.
 5. Bank of America přičte 5000 USD na účet příjemce platby
 6. Bank of America odečtě 5000 USD z Nostro účtu České spořitelny u Bank of America

V reálu mají nostro a Loro účty mezi sebou otevřeny pouze banky, kde je vysoký provoz. Tzn ne všechny banky mají mezi sebou Nostro a Loro účty otevřeny (není možné aby je měl každý s každým). V tomto případě vstupuje do hry korespondenční banka která plní roli zprostředkovatele. Jedná se o velký subjekt, který má Nostro/Loro účty s velkými bankami otevřeny a s malými bankami má uzavřeny smlouvy, na základě kterých jim pomáhá s vypořádáním, za což si účtuje poplatek.

Takže v případě, kdy by Česká spořitelna neměla s Bank of America otevřeny Nostro/Loro účty, tak by toto vypořádání proběhlo například přes Deutche Bank (která by plnila roli korespondenční banky)

 • ČS odečte 5000 USD z mého účtu
 • ČS přičte 5000 USD na svůj Nostro účet u Deutche Bank
 • Deutche Bank odečte 5000 USD z Loro účtu ČS u Deutche bank
 • Bank od America odečte 5000 USD z Deutsche Bank Loro účtu
 • Bank of America přičte 5000 USD finálnímu příjemci platby
 • Pozn. Součástí tohoto schématu by byl i poplatek korespondenční banky na vyřízení (zprostředkování vyúčtování) – od tohoto jsem se v příkladu abstrahoval

SWIFT automatický pozná, kteří členové mají mezi sebou uzavřeny účty napřímo a kteří ne. V závislosti na tom pošle platební instrukce kam je potřeba.

 • V případě, že mají banky mezi sebou otevřeny Nostro/Loro účty tak dojde platební příkaz bance příjemce a platba je zprocesována napřímo
 • V případě, že nemají banky mezi sebou otevřenyNostro/Loro účty, tak je do SWIFT zpráv zahrnuta také korespondenční banka

Důsledky vyřazení subjektu ze SWIFT v důsledku sankcí

Vypořádání transakcí pomocí SWIFT je nejlevnější cesta jak zprocesovat zahraniční platby. V dnešním globálním světě, kdy jsou denně vypořádány řádově miliony nebo desítky milionu transakcí, je nákladová a časová efektivita této aktiviny klíčová. SWIFT je důmyslný systém, který umožňuje tyto transakce bezpečně zpracovávat automaticky přes api rozhraní. Pokud se stane, že je subjekt z tohoto systému vyřazen, znamená to enormě vysoké náklady na vyřízení transakcí a některé zahraniční platby se nevyplatí zpracovávat vůbec.

Je postižen zahraniční obchod (vývozci a dovozci si nemají jak vypořádat obchody). Velké transakce lze vyřídit jinými komunikačními nástroji – lokálními platebními systémy, emailem, telefonicky, nicméně při obrovském množství zahraničních plateb je nelze vyřídit všechny.

Je postižen subjekt jako takový. V případě že je to banka, dá se očekávat výběr vkladů, utichnutí ekonomické aktivity, ztráta klientů a vysoké ekonomické ztráty. V kombinaci s dalšími sankcemi je to smrtící koktejl

Zdroje

 • SWIFT – https://www.swift.com/
 • investopedia.com – https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050515/how-swift-system-works.asp
 • statrys.com – https://statrys.com/blog/swift-payment-what-it-is-and-how-it-works
 • zlatakoruna.info – http://www.zlatakoruna.info/zpravy/ucty/zahranicni-platebni-styk
5/5 - (4 votes)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *