Self-service BI je efektivní systém nástrojů a koncept, jehož nejdůležitějším poselstvím je co možná největší soběstačnost uživatelů v oblasti zpracování podnikových dat (bez ohledu na jejich technické znalosti). Největším benefitem implementace Self-Service BI postupů je především snížení nákladů (nepotřebujete BI developera nebo si uvolníte jeho kapacity) – zvýšení nákladové efektivity reportingu. Obsluha self-service BI nástrojů je dostatečně intuitivní a z toho plyne významně menší zátěž na zaměstnance IT oddělení.

Co je hlavní myšlenkou Self-service BI?

Stěžejní myšlenkou, kterou formulovala již sama autorka tohoto konceptu, je tedy maximální soběstačnost. O rozvoj Self-service BI se významným způsobem zasadila okolo roku 2000 Claudia Imhoff, která poprvé s touto myšlenkou seznámila veřejnost.

Podstatou Self-service BI je především efektivní a jednoduché získávání analytických dat vhodných k dalšímu zpracování a vyhodnocování v rámci podnikového prostředí.

Logickým důsledkem je rozvolňení vazeb mezi IT a ostatními odděleními, což je ale často žádoucí stav (uživatelé se stávají do jisté míry soběstačnými). Jinými slovy zaměstnanci nejsou v tomto ohledu na IT tolik závislí a mohou si data zpracovávat svépomocí. To jednak snižuje tlak na zaměstnance a požadované analýzy lze realizovat v kratším čase. Často je výsledkem kvalitnější výstup, protože např. pokud je úkolem vytvořit report z marketingové oblasti, tak zaměstnanec marketingu datům pochopitelně rozumí lépe než “ajťák”. Nevýhodou je však možnost vzniku “více pravd” => stejná data ale různé výsledky.

Self-service BI jako součást Business intelligence

Většina současných platforem pro Business intelligence (např. SQL Server, Oracle, apod) má již v sobě integrovány Self-service BI nástroje. Mezi ty moderní, které jsou vhodné zejména pro malé a střední firmy bez nutnosti mít IT zázemí patří především Power BI, Power query a Powerpivot. Pro větší podniky se složitými nároky na reporting (např OLAP reporting) je již potřeba mít vytvořenou kvalitní BI architekturu.

Architektura Business inteligence zahrnuje:

  1. Zdrojové systémy, které má většinou každá společnost své vlastní, postavené na míru.
  2. ETL umožňující sjednocení dat z hlediska formátu a odstranění chyb a duplicit,
  3. Datové úložiště určené pro komplexní sběr dat
  4. Sekundární datová úložiště určená individuálně jednotlivým složkám podniku.
  5. Nástroje data miningu, které napomáhají vyhledat souvislosti mezi jednotlivými daty.
  6. Nástroje pro reporting, přičemž zde je třeba odlišit úroveň technologické znalosti uživatele, kdy lze využít SQL databáze vhodné pro pokročilé, ale také Excel, s nímž jsou schopni pracovat i osoby bez výraznější odbornosti v oboru informačních technologií

Kdy a proč používat Self-service BI a kdy nikoli

Self-service BI svoje uplatnění nalezne v rámci podniků všech velikostí. Podmínkou k realizaci koncepce samozřejmě zůstává především technologické a znalostní zázemí dané společnosti. Zejména se jedná o to, aby byla data pro zaměstnance srozumitelně strukturována ideálně ve formě datového skladu. Zaměstnancům data musí byt volně přístupná, datům musí rozumět a být proškoleni na používaný Self-service BI nástroj.

Za negativum lze pokládat možný vznik duplicit nebo chybnou interpretaci dat, neboť tyto data jsou zpracovávána různými uživateli a ty na ně mohou aplikovat jinou logiku a závěry. Proto by součástí zavádění Self-service BI mělo být i odpovídající zaškolení a musí zároveň existovat autorita, která kontroluje správnost dat a odpovídá i za podnikové reporty. Funkci kontrolní zpravidla zastupují právě členové IT/BI oddělení. Obtížnější je i zavádění konceptu pro celopodnikové úlohy, zejména v měřítku velké firmy. Lépe se hodí pro izolované úkoly.

5/5 - (3 votes)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *