• 4.5.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
  • 0

Operátor UNION ALL v SQL umožnujě provést sjednocení 2 výsledky dotazů s tím, že neodstraní duplicity v dotazech. Operátor vrátí všechny záznamy z obou dotazů bez ohledu na duplicity, které v nich existují.

UNION ALL patří do skupiny tzv. SET operators spolu s UNION, EXCEPT, INTERSECT

Syntaxe:

SELECT Sloupec
FROM dbo.Tabulka
WHERE Podmínka

  UNION ALL

SELECT Sloupec
FROM dbo.Tabulka
WHERE Podmínka

Syntaxe je opět podobná jako u všech Set operators. Tento dotaz vrátí všechny záznamy z obou dotazů bez ohledy na duplicity ve sloupci [Sloupec]

Příklad SQL UNION ALL

Zadání úkolu bude stejné jako u Příkladu s operátorem UNION. Mějme tabulku se seznamem produktů:

Znovu uděláme sjednocení 2 dotazů:

  • První dotaz – budou záznamy kde Product Key (Primární klíč) je měnší než 10
  • Druhý dotaz – budou záznamy kde Product Key (Primární klíč) je měnší než 5

Oba výběry se překrývají, Product Keys <= 5 vybíráme dvakrát. Operátor by nám měl vrátit všech 15 záznamů (10 z Prvního dotazu; 5 z druhého). UNION nám vrátil 10 záznamů

SELECT [ProductKey], [EnglishProductName]
FROM [AdventureWorksDW2014].[dbo].[DimProduct]
WHERE [ProductKey]<=10

  UNION ALL

SELECT [ProductKey], [EnglishProductName]
FROM [AdventureWorksDW2014].[dbo].[DimProduct]
WHERE [ProductKey]<=5

Výsledkem je všech 15 záznamů

SQL UNION ALL

Posledních 5 záznamů z tabulky jsou duplicity

5/5 - (1 vote)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *