MS SQL Server je software vyvinutý společností Microsoft. Obsahuje databázový engine a řadu dodatečných funkcionalit, pomocí kterých můžeme databáze nebo datové sklady vyvíjet a administrovat, ale také nad nimi stavět další řešení včetně reportingu. Mezi takové featury patří SQL Server Integration services, SQL Server Reporting Services, SQL Server Analysis Services a další funkce jako například Master data management nebo Data quality services.

SQL Server 2016 novinky vás nadchnou

SQL Server 2016 Reporting services SSRS doznaly změn od výrazně zastaralých předchůdců. Upustilo se od report managera, který nahradil vzhledově atraktivní webový portál v rámci kterého lze nově definovat...