V rámci seriálu článků o finanční matematice a navážeme na Úročitele. Pro zopakování – pomocí úročitele dokážeme spočítat budoucí hodnotu našeho vkladu při dané úrokové sazbě a počtu období po které se vklad úročí. Typické využití je v situaci, kdy třeba chceme vědět, kolik bude náš zůstatek termínového vkladu při splatnosti, pokud si na něj dnes uložíme peníze. Odúročitel dělá to stejné ale opačně. Známe tedy zůstatek vkladu po n obdobích co jsme jej úročili a chceme vědět, kolik jsme museli před těmi n obdobími vložit, abychom vklad takto zúročili.

V praxi tohle asi příliš často běžného smrtelníka příliš zajímat nebude že jo. Spíše ho zajímá kolik si naspoří ukládáním pravidelných úložek (střadatel) anebo o kolik mu banka zhodnotí jednorázovou jistinu bez pravidelných úložek (úročitel). Zjišťovat zpětně kolik jsme museli ukládat (odúročitel) je ale zajímavá kratochvíle a taky to má hlavně význam při určitých scénářích u finančního modelování 🙂

Rozdíl jsme si vysvětlili, takže bychom teď měli být schopni pochopit vzoreček a vnímat rozdíl mezi Odúročitelem a Úročitelem.

Rozdíl mezi Odúročitelem a Úročitelem

Úročitel při složeném úročení

Úročitel

kde:

 • Kn = zůstatek na konci období (po n obdobích)
 • K0 = vložená částka na začátku období
 • i = úroková míra
 • n = počet období
 • výraz (1+i)n je Úročitel

Ze vzorce (podrobné vysvětlení viz Úročitel a složené úročení) je patrné, že budoucí hodnota (zůstatek) našeho vkladu za n období je rovna tomu co vložíme dnes * Úročitel 1

Odúročitel při složeném úročení

Odúročitel - vzorce na finanční matematiku

Kde:

 • Kn = zůstatek na konci období (po n obdobích)
 • K0 = vložená částka na začátku období
 • i = úroková míra
 • n = počet období
 • výraz (1+i)-n je Odúročitel

Vzorec vypadá velice podobně a “říká” – částka, kterou jsem vložil na začítku se rovná tomu co mám teď * Odúročitel

Vzoreček si můžeme ještě zjednodušit, protože pokud je exponent záporný, tak lze výraz vyjádřit zlomkem.

Odúročitel - vzorec

Pomocí Úročitele počítáme Budoucí hodnotu (BH) a pomocí Odúročitele počítáme Současnou hodnotu (SH)

Odúročitel na příkladu v Excelu

Pro zajímavost pracujme se stejným vkladem jako u příkladu, kde jsem vysvětloval Úročitele. Tam jsme měli zadání: “Jaký bude zůstatek na našem termínovaném účtu po 5-ti letech, pokud na něj vložíme 100 000 Kč a úroková sazba činí 2 %?

Víme, že jsme se dopočítali na budoucí hodnotu = 110 408,1 Kč. Pokud tedy aplikujeme Odúročitele, měli bychom se při stejné úrokové sazbě a počtu období dostat zpátky na vklad = 100 000 Kč.

Zadání příkadu na Odúročitele: V bance jsme 5 let úročili vložené finanční prostředky s úrokovou sazbou 2 % a na konci období máme zůstatek 110 408,1 Kč. Jaký vklad jsme vložili na začátku?

Řešení

reseni prikladu na odurocitele - financni matematika_2

Vypadá to, že matematika ještě pořád funguje. Vidíme, že jsme se dopočítali na náš původní vklad a pomocí příkladu jsme dokázali, že Odúročitel je opak Úročitele…» Excel s příkladem na Odúročitele

Kdo je líný (v dobrém slova smyslu), tak může v Excelu jednoduše použít třeba excel funkci na současnou hodnotu =SOUČHODNOTA/ PV a dostane se také na stejná čísla: =SOUČHODNOTA(2%;5;;110408)

5/5 - (2 votes)

Použité zdroje
 1. Finanční matematika – portál středoškolské matematiky, diskontování a diskont [on-line]. [cit. 2019-09-27]. Dostupné z WWW: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~portal/fin_mat/?page=diskontovani 

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *