MS SQL Server je software vyvinutý společností Microsoft. Obsahuje databázový engine a řadu dodatečných funkcionalit, pomocí kterých můžeme databáze nebo datové sklady vyvíjet a administrovat, ale také nad nimi stavět další řešení včetně reportingu. Mezi takové featury patří SQL Server Integration services, SQL Server Reporting Services, SQL Server Analysis Services a další funkce jako například Master data management nebo Data quality services.

Poslední články z kategorie: