MS SQL Server je software vyvinutý společností Microsoft. Obsahuje databázový engine a řadu dodatečných funkcionalit, pomocí kterých můžeme databáze nebo datové sklady vyvíjet a administrovat, ale také nad nimi stavět další řešení včetně reportingu. Mezi takové featury patří SQL Server Integration services, SQL Server Reporting Services, SQL Server Analysis Services a další funkce jako například Master data management nebo Data quality services.

Co je Self-service BI

Self-service BI je efektivní systém nástrojů a koncept, jehož nejdůležitějším poselstvím je co možná největší soběstačnost uživatelů v oblasti zpracování podnikových dat (bez ohledu na jejich technické znalosti). Největším...